czujniki temperatury i wilgotności
Außensensor Dane z zewnętrznych czujników temperatury i wilgotności są rejestrowane i przekazywane przez wzmacniacz do rejestratora danych. Pomiar temperatury leży w zakresie
od -19,9 ° C do  79,9 ° C. Wilgotność jest mierzona między 20,0% i 99,9%, z dokładnością do +/- 3,5%.